AB „Grigeo Klaipėda“ į aplinkosauginius projektus ketina investuoti 3,5 mln. Eurų

AB „Grigeo Klaipėda“ į aplinkosauginius projektus ketina investuoti 3,5 mln. Eurų

2021 06 14

Po incidento, kai į Kuršių marias tekėjo nepilnai apvalytos nuotekos, AB „Grigeo Klaipėda“ inicijavo kelis skirtingus projektus, kurie padėtų sumažinti poveikį aplinkai, mažintų nuotekų taršą ir prisidėtų sprendžiant kvapų problemą.

Kaip sako AB „Grigeo Klaipėda“ generalinis direktorius Tomas Eikinas, per kelis metus bendros įmonės suplanuotos investicijos į aplinkosauginius projektus iš viso siekia 3,5 mln. eurų.

Dumpiuose AB „Grigeo Klaipėda“ planuoja įgyvendinti du aplinkosauginius projektus, skirtus sumažinti ūkinės veiklos metu susidarančių nuotekų užterštumą ir kvapų emisiją.

„Pirma, sieksime modernizuoti Dumpių nuotekų valymo įrenginius: uždengti nuotekų baseinus ir ozonuoti išsiskiriančius kvapus, kas leistų iki 98 proc. sumažinti iš šių baseinų sklindančius kvapus“, – teigia T. Eikinas.

Kitas įmonės siūlomas projektas – Dumpių nuotekų valykloje įrengta dumblo nusausinimo įranga – dekanteris, kurį pastačius nuotekų valykloje susidaręs dumblas nebūtų kompostuojamas, o nusausinamas ir atiduodamas  atliekų tvarkytojams.

„Visą reikalingą įrangą esame įsigiję dar praeitais metais. Šiuo metu atliekamas šių priemonių poveikio aplinkai vertinimas, kuris trunka ganėtinai ilgai. Šiam projektui Klaipėdos miesto savivaldybė pateikė papildomų klausimų, tačiau juos išsprendus, derinimo procesai turėtų eiti į pabaigą“, – įmonės planais modernizuoti valymo įrenginius dalinosi T. Eikinas. 

Dumpiuose esančius bendrovės nuotekų valymo įrenginius sujungus su įmonės „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo įrenginiais, AB „Grigeo Klaipėda“ atliktų pirminį nuotekų valymą, o galutinam išvalymui perduotų jas į „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklą.

Iš viso į šiuos aplinkosaugos situaciją Dumpiuose gerinančius projektus AB „Grigeo Klaipėda“ planuoja investuoti apie 1,5 mln. eurų.

Visus reikalingus darbus tikimasi baigti iki šių metų birželio pabaigos.

Kitas AB „Grigeo Klaipėda“ iniciatyva siūlomas projektas – anaerobinis bioreaktorius bendrovės gamybinėje fabriko teritorijoje adresu Nemuno g. 2, Klaipėdoje. Šis technologiškai pažangus įrenginys leistų reikšmingai sumažinti ūkinės veiklos metu susidarančių nuotekų kvapus.

Planuojamos įmonės investicijos į šį projektą siektų daugiau nei 2 mln. eurų.

„Tai – labai inovatyvi ir moderni aplinkosauginė priemonė. Šiame įrenginyje iš nuotekose nusodintų organinių teršalų būtų gaminamos biodujos, kurios vėliau būtų paverčiamos šilumine energija, kuri traktuojama kaip „žalioji“ energija, sauganti aplinką“, – pasakoja T. Eikinas.

Vietoje iškastinio kuro naudojant biodujas, kurios yra atsinaujinantis energijos išteklius, mažinama aplinkos oro tarša, t.y. į aplinkos orą išmetama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių CO2 dujų.

T. Eikino teigimu, pirminis nuotekų apvalymas ir „nudujinimas“ anaerobiniame bioreaktoriuje ženkliai sumažintų esamą aplinkos oro užterštumo lygį kvapais bei nuotekų valymo įrenginių apkrovą teršalais Dumpių kaime AB  „Grigeo Klaipėda“ priklausančiuose valymo įrenginiuose.

Dumpius pasiekusios nuotekos būtų toliau tvarkomos modernizuotuose nuotekų valymo įrenginiuose ir naudojant naujai įrengtą dekanterį.

„Šiuo metu esame pateikę atrankos informaciją dėl anaerobinio bioreaktorius poveikio aplinkai vertinimo ir laukiame atsakymų. Gavę pritarimą arba pastabas dėl poveikio aplinkai vertinimo, galėtume tiksliau planuoti šio projekto įgyvendinimo terminus“, – apie projekto derinimo statusą pasakojo T. Eikinas.

Grįžti atgal