AB „Grigeo“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Grigeo“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2021 04 19

AB „Grigeo“, buveinės adresas: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., juridinio asmens kodas 110012450 (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m., rugpjūčio 4 d., 11.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Bendrovės administracinio pastato II aukšto salėje.

Akcininkai registruojami nuo 10.15 val., registracijos pabaiga – 10.55 val.

Atsižvelgdami į susidariusią situaciją dėl koronaviruso (COVID-19), prašome nevykti į akcininkų susirinkimą, jeigu turite ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2020 m., liepos 28 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena – 2020 m., rugpjūčio 18 d. Turtines teises (teisę gauti dividendus) turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t.y. 2020 m., rugpjūčio 18 d., bus Bendrovės akcininkai.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas už 2019 m.
2. Bendrovės auditoriaus išvada.
3. Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 m. tvirtinimas.
4. Bendrovės 2019 m. pelno paskirstymas.
5. Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 65 700 000 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas LT0000102030.

Visa informacija apie įvyksiantį eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą pateikiama Bendrovės interneto svetainės www.grigeo.lt skyriuje „Investuotojams" arba telefonu (8 5) 243 5801.

Grįžti atgal