AB „Grigeo“ akcininkų susirinkimo paskirtų dividendų mokėjimo tvarka

AB „Grigeo“ akcininkų susirinkimo paskirtų dividendų mokėjimo tvarka

2021 05 03

2021 balandžio 30 d. AB „Grigeo“ (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 7 884 000 eurų (0,12 euro vienai akcijai) 2020 m. dividendams išmokėti.

Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai 2021 m. gegužės 14 dienos pabaigoje. Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios įsigytos Bendrovės akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2020 metus, yra 2021 m. gegužės 13 d.

Dividendai bus pradėti mokėti nuo 2021 m. gegužės 24 d.

Dividendų mokėjimo tvarka:

• akcininkams, kurių Bendrovės akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;

• akcininkams, kurių Bendrovės akcijų apskaitą tvarko Bendrovės įgaliotas vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko nurodytą banko ar kitos finansų institucijos (IBAN) sąskaitos numerį (prašymus dėl dividendų pervedimo į akcininko nurodytą sąskaitą galima pateikti artimiausiame AB Šiaulių banko klientų aptarnavimo padalinyje).

Bendrovė yra sudariusi sutartį su AB „Šiaulių bankas" dėl dividendų mokėjimo. Kilus klausimams dėl dividendų mokėjimo, prašome kreiptis telefonu 1813, skambinant iš užsienio: +370 37 301337, arba susisiekite kc@sb.lt. 

Detalesnė informacija apie Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus pateikiama čia.

Grįžti atgal